Béke téri Szent László Plébánia

Szolgálatok

Kisgyermekek keresztelése

A kereszteléssel gyermekük az egyház tagjává és a mennyország örökösévé válik. 6 év alatti gyermekeket a szülők kérésére - egyalkalmas felkészítés után - megkereszteljük. Ehhez szükséges irodai időben az adatok felvétele. Keresztelés vasárnap, a 9-es mise után szokott lenni.

Esküvő

Ha a felek közül legalább az egyik meg van keresztelve római katolikus szertartás szerint,akkor lehetőség van a templomi esküvőre. De szükség van jegyes-vizsgálatra, amikor ellenőrzik, hogy nincs-e olyan akadály, ami lehetetlenné tenné az esküvőt. A párnak jegyes-oktatásra kell járni az esküvő előtt. Ki kell kérni a keresztelő plébániától a keresztlevél másolatát, valamint, ha nem a lakóhely szerinti plébánia területén történik a szertartás, akkor szükség van elbocsájtóra is. A jegyes-oktatás miatt legalább 3 hónappal a tervezett időpont előtt be kell jelentkezni a plébánián. 

Bibliaóra

Minden csütörtökön a 18:00 órai szentmise után Bibliaórát tartunk a plébánián. 

Gyóntatás

Gyónási lehetőség csütörtökön és péntekenként 17:00 és 18:00 óra között van, illetve hétköznap a szentmisék előtt negyed órával, valamint a vasárnapi misék alatt. Hosszabb tanácsadásért, beszélgetésért érdemes a plébános atyával időpontot egyeztetni.

Temetés

Temetési szertartással és gyászmisével kapcsolatos ügyintézés irodai időben lehetséges. Sajnos a temetkezési vállalkozások sok esetben olyan egyéneknek adják ki a temetést, akik magukat katolikus papnak vallják, de valójában szélhámosok.

A temetéssel kapcsolatban a lakóhely szerinti plébániával kell felvenni a kapcsolatot.

Az adatfelvétel megkönnyítése miatt érdemes elhozni a halotti bizonyítványt. Ügyintézés irodai időben lehetséges.

Urnatemető

Templomunkban urnatemető működik. Ez egyházi temető, vagyis az urnaelhelyezés csak katolikus szertartás szerint történhet. Urnahelyekről irodai időben lehet érdeklődni.

Felnőttek szentségi felkészítése

Felnőttek számára szentségi felkészítőt tartunk. Érdeklődni a plébánián lehet.

Alpha kurzus

Hamarosan kedődik a következő Alpha kurzus. Érdeklődni a sekrestyében lehet!